Nabożeństwa

Nabożeństwa odprawiane w naszej parafii.

Fatimskie

13. dnia każdego miesiąca od maja do października o 19:30